Biosyntetická psychoterapie

Psychoterapie probíhá vždy osobně v Plzni a pracuji převážně s dospělými. Ve své terapeutické praxi se opírám o biosyntetickou psychoterapii (co je Biosyntéza). Proto s Vámi během setkání nejen mluvím, ale věnuji pozornost celému Vašemu tělu a nabízím tak i možnost práce s tělem, pohybem, dechem, nebo techniky imaginace a relaxace.

Při prvním setkání se vzájemně seznamujeme a já se snažím porozumět Vašemu příběhu. Kladu otázky, přináším nové úhly pohledu a poskytuji podporu během Vašeho vyprávění. Společně se zaměřujeme na témata, na kterých bychom mohli spolupracovat. Mým cílem je vytvořit bezpečné a otevřené prostředí, kde se budete cítit dobře a kde se může odehrát změna.

Pokud se rozhodnete ve spolupráci pokračovat, uzavřeme „terapeutický kontrakt“ a budeme společně kráčet cestou k Vašemu osobnímu růstu. Na ní budeme znovu nalézat, co Vám dělá radost, jak se můžete stát víc sám/sama sebou a jak žít spokojenější život.

Můžu Vám pomoci při zvládání traumatických zážitků a překonávání obtížných životních situací. Terapie však může být také nástrojem k prohloubení sebepoznání a  osobnímu růstu.

Během své práce rozvíjím to, co je v člověku zdravé, co funguje. I když se situace někdy zdá beznadějná, vždy existují vnitřní zdroje, které mohou pomoci při léčení i těch nejtěžších zkušeností. Mým cílem je pomoci Vám tyto zdroje najít a podpořit Vás v procesu osobního růstu a změny. 

psycholog plzeň
Zde se s Vámi potkávám v pondělí a ve středu
Psycholog Plzeň
Zde se s Vámi potkávám ve čtvrtek

Ceník a podmínky spolupráce

Individuální terapie

1200 kč 

Diskrétnost

Jsem vázána mlčenlivostí a informace, které mi o sobě řeknete, jsou diskrétní.

Úhrada

Platbu přijímám hotově, převodem na účet a nebo na místě pomocí QR kódu.

Nejsem zdravotník

Nemám smlouvu s pojišťovnou a mé služby nenahrazují zdravotní péči.

Zrušení méně než 24 hodin předem

Při včasném zrušení nic neplatíte. Při pozdním zrušení Vás požádám o plnou částku za sezení.