Otázky a odpovědi

Jak dlouho trvá jedno setkání?

Psychoterapeutické sezení trvá standardně 60 minut (55 minut terapie, 5 minut domlouvání). 

Co se bude dít, když se poprvé potkáme?

První setkání slouží hlavně ke vzájemnému seznámení. Budu se ptát na to, s čím za mnou přicházíte, jaká jsou Vaše očekávání od naší spolupráce a společně budeme hledat, na čem konkrétně můžeme pracovat. Část sezení budeme také věnovat organizačním věcem.

Ve zkratce – na prvním setkání zjistíme, jestli je vůbec naše spolupráce možná a to nejdůležitější – jestli si lidsky sedíme. 

Jak často se budeme potkávat?

To bude záležet na naší individuální domluvě. Za mě je nevhodnější frekvence pro terapeutickou práci jednou týdně až jednou za 14 dní. 

Jak dlouho bych měl/a na terapii docházet?

To je velmi individuální. Někomu stačí tři nebo pět setkání, jiný na psychoterapii dochází roky. Vždy to ale bude záležet na Vás a na tom, jak Vám to bude vyhovovat, s jakými tématy přijdete a zda Vám bude připadat terapie prospěšná. 

Jak je to s mlčenlivostí?

Jako psycholog a člen odborných asociací pracuji podle etického kodexu, jehož součástí je povinnost mlčenlivosti. Co si na sezení řekneme, zůstává mezi námi. Výjimkou jsou situace, kdy je klient v ohrožení života, spáchal či plánuje spáchat trestný čin – v těchto případech mi zákon ukládá ohlašovací povinnost.

Kdo je psycholog, psychiatr a psychoterapeut?

Psycholog vystudoval jednooborové magisterské studium psychologie na filozofické fakultě nebo fakultě sociálních studií (u nás s titulem Mgr. nebo následně PhDr. před jménem), který se v rámci své práce zabývá psychologií.

Psychiatr je lékař, absolvent lékařské fakulty (u nás s titulem MUDr. před jménem), který se psychiatrií zabývá profesně, má tedy atestaci z psychiatrie. narozdíl od psychologa může předepisovat léky. 

Psychoterapeut může být psycholog, psychiatr nebo jiný humanitně orientovaný absolvent VŠ, pokud splnil psychoterapeutické vzdělání (několikaletý výcvik zakončený zkouškou), prošel vlastní psychoterapií a absolvoval průběžné supervize vlastní praxe.